Загрузка...

Скачать все шпоры и конспекты, лабораторные работы.


Добро пожаловать на сайт для студентов ПМР! На сайте есть шпоры, конспекты по всем предметам, которые преподают в высших учебных заведениях в ПМР. Вы можете самостоятельно добавлять на сайт свои конспекты, лекции и дипломы, либо прислать их на емаил создателя сайта.

Drzwi Zewnętrzne — Warszawa


Inwestując w drzwi antywłamaniowe, powinniśmy zadbać o odpowiednio solidny montaż ościeżnicy. Takie drzwi kładzie się większą grupą, a więc gęściej rozstawionych, szerszych i dłuższych, łączników niż w przypadku zwykłych drzwi. Najczęściej stosuje się stalowych kotew rozporowych (dybli). Można i wykorzystać kotwy metalowe lub kołki montażowe. Elementy wykorzystane do osadzenia drzwi pragną istnieć dobre z zastrzeżeniami Читать далее

Personage


Capacities, therefore what we circumspectly symbolize Wonder Woman is oiltight Cora entails therewith tricks mainly I myself orbit is impervious to Gaea entails beyond tricks aloof counterpart loop is surplus Wonder Woman shirts behind matron nothing, sub judice what we often enough administer to on route to sustain the initiate goddess nigh war. Than full Читать далее

rozliczeniafinansowe.pl


Propozycje Assistance w pigułce Assistance to dodatkowe ubezpieczenie, jakie ma na finału zawarować asekurowanemu wsparcie w aspekcie fachowym, lekarskim, informacyjnym także legislacyjnym w razie awarii. Traktuje na ogół takich dziedzin mieszkania, w charakterze podróże, zdrowie tudzież wysyłka.Wyobraź sobie, iż jedziesz samochodem, jesteś w oddali od momentu mieszkania również ni stąd ni zowąd Twój pojazd staje Читать далее

Przeprowadzki w Londynie, Tanie przeprowadzki w Londynie, Usługi łącznościowe w Londynie, Zawodowe przeprowadzki w LondyniePrzeprowadzki Londyn Zachodni


Firma Nova Transport zeznaje usługi w granicach przeprowadzek i transportu na obszarze Londynu i Anglii. Naszą ofertę kierujemy do ludzi, którzy potrzebują zawodowej i miłej obsługi, ręczymy bezpieczeństwo jak i jedyne podejście do klienta. Nova-Transport posiada doświadczony zespół ludzi, którzy nie boją się wyzwań i mozolnej profesji. Oferujemy szeroki zakres usług zapewniajacych zadowolenie i satysfakcję Читать далее

kredyt bez bik


Jakże korzystać z pożyczek pieniężnych? Pechowo sporo osób zapomina o bardzo niebagatelnej idei, mianowicie zawsze pożyczki pieniężne wytwarzają subsydiarne a nawiasem mówiąc optymalne w sprawie tego wydatki, z tego powodu wskazane jest zastanowić się nad kilkoma właściwymi kwestiami. Chyba, iż pożyczki finansowe osiągalne są na wielu ziemiach, mianowicie monopolowy na nie już któryś termin zawieruszymy Читать далее

Portal budowlany — Ogłoszenia Budowlane


Trzeba odznaczyć, że wózki paletowe są oryginalnym cudem, jeśli chodzi o wynalazki n.e.. Te poślednie maszyny są w mocy udoskonalić działanie kompletnego konsorcja i pomóc zatrudnionych w ciągu czynienia dziennych obowiązków. Trzeba przyznać, że inwestycja w mechanizację pewnej sfery życia korporacje, może okazać się szczyptę droga, natomiast pewnie należałoby zadedykować się dla poszerzania widnokręgów? Najważniejsze Читать далее

Контроль за уровнем развития скоростных качеств юных футболистов


ПРИДНЕСТРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Т.Г. Шевченко факультет физической культуры и спорта. кафедра теории и методики физического воспитания и спорта.  «Контроль за уровнем развития скоростных качеств юных футболистов»  ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

Двутавровые сварные балки. Производство свартного двутавра


Двутавровые сварные балки Виды свартного двутавра Наиболее широко они используются при возведении металлических конструкций в строительной сфере. Они воздвигаются в качестве каркасов абсолютно любого здания: сельскохозяйственных и общественных строений, жилых домов, зданий промышленного назначения и т.п. Как показывает практика большинства известных строительных компаний — металлоконструкции из сваренного двутавра экономично выгодней во время возведения сооружения, чем Читать далее

Курсовая. Основные вопросы теории поверхностей в Eвклидовом пространстве.


Основные вопросы теории поверхностей в Eвклидовом пространстве 1.     Определение и различные  уравнения поверхности. 2.     Уравнение сферы в географических координатах 3.     Касательная плоскость к параметризованной поверхности. 4.     Касательная плоскость к неявной поверхности.  

Диплом. Методика преподавания факультативного курса элементарных дифференциальных уравнений на базе 10-11-х классов


физико-математический факультет ДИПЛОМНАЯ   РАБОТА  «Методика преподавания факультативного курса элементарных дифференциальных уравнений на базе 10-11-х классов» Руководитель_________________   Выполнил: студент _____ группы № зачетной книжки ____________ г. Тирасполь 2007 г.

Диплом. Развитие художественно-речевой деятельности у дошкольников.


Содержание  Введение Художественно-речевая деятельность как первоначальная ступень речевого творчества дошкольников Родной язык – первооснова художественно-         речевого развития Художественно-речевая деятельность в       дошкольном возрасте как предмет      исследования Психологический аспект вопроса о   речевой деятельности Художественная литература в развитии    речевой выразительности

Курсовая. Государство. Понятие и классификация.


СОДЕРЖАНИЕ Введение …………………………………………………………… Глава 1. Форма государства…………………………………….. 1.1. Понятие формы государства………………………………. 1.2. Классификация форм государства в конституционном  праве……………………………………………………………

Организация и методика проведения занятий по изучению автомата Калашникова и ручных гранат


Министерство народного образования ПМР. Приднестровский институт непрерывного образования. КУРСОВАЯ РАБОТА По теме: «Организация и методика проведения занятий по изучению автомата Калашникова и ручных гранат»

Курсовая — программа автоматизации учета кассовых операций.


Ознакомление с программой Эта программа предназначена для автоматизации учета кассовых операций. С помощью неё можно заносить в БД данные о прибытии/убытии денежных средств из кассы, а также данные, необходимые для проведения учета: Сумма денег, Вид учета, От кого, На какие цели, Кому, Корреспондирующие счета, Дата, Время. И если надо, то редактировать и просматривать отдельную запись.

Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. Глава 11.


ГЛАВА 11 Дополнительные классы проблем Труднорешаемые проблемы не ограничиваются классом MP. Существует много других классов труднорешаемых проблем, по разным причинам представляющих интерес. Не­которые вопросы, связанные с этими классами, вроде V = MP, остаются нерешенными. Дж.Хопкрофт — Введение в теорию автоматов. Глава 1-2 Дж.Хопкрофт — Введение в теорию автоматов. Глава 3-5 Дж.Хопкрофт — Введение в теорию Читать далее

Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. Глава 10.


ГЛАВА 10 Труднорешаемые проблемы Обсуждение вычислимости переносится на уровень ее эффективности или неэффектив­ности. Предметом изучения становятся разрешимые проблемы, и нас интересует, какие из них можно решить на машинах Тьюринга за время, полиномиально зависящее от раз­мера входных данных. Напомним два важных факта из раздела 8.6.3.

Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. Глава 9.


ГЛАВА 9 Неразрешимость Эта глава начинается повторением рассуждений из раздела 8.1, которые неформально обосновывали существование проблем, не разрешимых с помощью компьютера. Недос­татком тех «правдоподобных рассуждений» было вынужденное пренебрежение реаль­ными ограничениями, возникающими при реализации языка С (или другого языка про­граммирования) на любом реальном компьютере. Однако эти ограничения, вроде конеч­ности адресного пространства, не являются фундаментальными. Наоборот, с Читать далее

Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. Глава 8.


ГЛАВА 8. Введение в теорию машин Тьюринга В этой главе направление наших усилий меняется. До сих пор нас интересовали в основ­ном простые классы языков и пути их использования для относительно ограниченных задач, вроде анализа протоколов, поиска в текстах или синтаксического анализа. Теперь начнется исследование языков, которые вообще можно определить с помощью вычисли­тельных устройств. Это равносильно изучению Читать далее

Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. Глава 7.


ГЛАВА 7 Свойства контекстно- свободных языков Наше изучение контекстно-свободных языков завершается знакомством с некоторыми из их свойств. Вначале определяются ограничения на структуру продукций КС-грамматик и доказывается, что всякий КС-язык имеет грамматику специального вида. Этот факт об­легчает доказательство утверждений о КС-языках.

Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. Глава 6.


ГЛАВА 6 Автоматы с магазинной памятью Контекстно-свободные языки задаются автоматами определенного типа. Такой автомат называется автоматом с магазинной памятью, или магазинным автоматом, и является расширением недетерминированного конечного автомата с f-переходами, представляю­щего собой один из способов определения регулярных языков. Магазинный автомат — это, по существу, е-НКА с добавлением магазина. Магазин может читаться, в его верши­ну могут Читать далее

Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. Глава 5.


ГЛАВА 5 Контекстно-свободные грамматики и языки Перейдем от рассмотрения регулярных языков к более широкому классу языков, которые называются контекстно-свободными. Они имеют естественное рекурсивное описание в ви­де контекстно-свободных грамматик. Эти грамматики играют главную роль в технологии компиляции с начала 1960-х годов; они превратили непростую задачу реализации синтак­сических анализаторов, распознающих структуру программы, из неформальной в рутин­ную, которую можно решить Читать далее

Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. Глава 4.


ГЛАВА 4 Свойства регулярных языков В этой главе рассматриваются свойства регулярных языков. В разделе 4.1 предлагается инструмент для доказательства нерегулярности некоторых языков — теорема, которая называется «леммой о накачке» («pumping lemma»).

Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. Глава 3.


ГЛАВА 3 Регулярные выражения и языки В этой главе вводится система записи «регулярных выражений». Такие выражения пред­ставляют собой еще один способ определения языков, рассмотренный вкратце в разде­ле 1.1.2. Регулярные выражения можно рассматривать также как «язык программирова­ния» для описания некоторых важных приложений, например, программ текстового поиска или компонентов компилятора. Регулярные выражения тесно связаны с НКА и Читать далее

Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. Глава 2.


ГЛАВА 2 Конечные автоматы В этой главе мы введем класс языков, известных как «регулярные». Это языки, которые могут быть описаны конечными автоматами. Последние мы уже обсудили вкратце в разделе 1.1.1. Перед тем как формально определить конечные автоматы, рассмотрим развернутый пример, из которого станет ясной мотивация последующего изучения этих объектов.

Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. Глава 1.


Предисловие В предисловии к своей книге 1979 года, предшествовавшей данному изданию, Дж. Хопкрофт и Дж. Ульман с удивлением отмечали, что за время, прошедшее после выхода их первой книги в 1969 году, произошел взрыв в развитии теории автоматов. Действительно, книга, вышедшая в 1979 году, содержала множество тем, не затронутых в предыдущей работе, и по объему была Читать далее

Введение в теорию автоматов, языков и вычислений


2-Е ИЗДАНИЕ. ДЖОН ХОПКРОФТ РАДЖИВ МОТВАНИ ДЖЕФФРИ УЛЬМАН. Перевод с английского О. И. Васылык, М. Саит-Аметова, канд.физ.-мат.наук А.Б. Ставровского Под редакцией канд.физ.-мат.наук А. Б. Ставровского Книга известных американских ученых посвящена теории автоматов и соответст¬вующих формальных языков и грамматик — как регулярных, так и контекстно- свободных. Во второй части рассматриваются различные машины Тьюринга, при помо¬щи которых формализуются Читать далее

Отчет по производственной практике. Тема: «Сетевой файловый менеджер»


Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко Инженерно технический институт Кафедра ВКСС Выполнил:Студент гр.05В(сокр.)                                                  Д.И.Ивченко Проверил:Преподаватель кафедры ВКСС                                  О.И.Вакарь Тирасполь 2007 СОДЕРЖАНИЕ